ศาลแขวงสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสุรินทร์ Surin Municipal Court - Thailand 588 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-511696

ประกาศศาลแขวงสุรินทร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดสุรินทร์หลังเดิมเป็นที่ทำการศาลแขวงสุรินทร์


ประกาศศาลแขวงสุรินทร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดสุรินทร์หลังเดิมเป็นที่ทำการศาลแขวงสุรินทร์ รายละเอียดดูได้จากเอกสารที่แนบมาด้วย  


เอกสารแนบ