ศาลแขวงสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสุรินทร์ Surin Municipal Court - Thailand 588 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-511696

ประกาศศาลแขวงสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร


ประกาศศาลแขวงสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร รายละเอียดสามารถดูได้จากเอกสารที่แนบมาด้วย


เอกสารแนบ