ศาลแขวงสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสุรินทร์ Surin Municipal Court - Thailand 588 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-511696

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงสุรินทร์และบริเวณโดยรอบ


ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงสุรินทร์และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดสามารถอ่านได้จากเอกสารที่แนบมาด้วย


เอกสารแนบ