ศาลแขวงสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสุรินทร์ Surin Municipal Court - Thailand 588 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-511696

ประกาศศาลแขวงสุรินทร์ เรื่ือง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ (ณ 12 ก.ย.60)


ประกาศศาลแขวงสุรินทร์ เรื่ือง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ (ณ 12 ก.ย.60) รายละเอียด ดูได้จากเอกสารที่แนบมาด้วย


เอกสารแนบ