ศาลแขวงสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสุรินทร์ Surin Municipal Court - Thailand 588 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-511696

ศาลแขวงสุรินทร์ ให้การต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการศาลแขวงสุรินทร์

ศาลแขวงสุรินทร์ ให้การต้อนรับ นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะ  เนื่องในโอกาสตรวจราชการศาลแขวงสุรินทร์


เอกสารแนบ