ศาลแขวงสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสุรินทร์ Surin Municipal Court - Thailand 588 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-511696

ศาลแขวงสุรินทร์ จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ นายเสรี ปานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสุรินทร์

ศาลแขวงสุรินทร์ จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  นายเสรี  ปานทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสุรินทร์


เอกสารแนบ