ศาลแขวงสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสุรินทร์ Surin Municipal Court - Thailand 588 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-511696

ศาลแขวงสุรินทร์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลแขวงสุรินทร์  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ๘๕  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐


เอกสารแนบ