ศาลแขวงสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสุรินทร์ Surin Municipal Court - Thailand 588 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-511696

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและทำสัญญาประนีประนอมยอมความ (กยศ.) และ (กรอ.)


สามารถโหลด หนังสือมอบอำนาจ เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและทำสัญญาประนีประนอมยอมความ  ในคดีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.) 


เอกสารแนบ