ศาลแขวงสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสุรินทร์ Surin Municipal Court - Thailand 588 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-511696

ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร และ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักงานประจำศาลแขวงสุรินทร์

ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร และ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักงานประจำศาลแขวงสุรินทร์
ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร และ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักงานประจำศาลแขวงสุรินทร์ รายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้จากเอกสารที่แนบมาด้วย


เอกสารแนบ