ศาลแขวงสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสุรินทร์ Surin Municipal Court - Thailand 588 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-511696

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสังกัดสำนักงานประจำศาลแขวงสุรินทร์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสังกัดสำนักงานประจำศาลแขวงสุรินทร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสังกัดสำนักงานประจำศาลแขวงสุรินทร์ และกำหนดการสอบ รายละเอียดสามารถดูได้จากเอกสารที่แนบมาด้วย


เอกสารแนบ