ศาลแขวงสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสุรินทร์ Surin Municipal Court - Thailand 588 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-511696

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงสุรินทร์ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงสุรินทร์ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐


เอกสารแนบ