ศาลแขวงสุรินทร์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงสุรินทร์ Surin Municipal Court - Thailand 588 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-511696ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

ศาลแขวงสุรินทร์ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมระหว่างปี)
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
ผบ.5486/60
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.6684/60
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1125/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.